Forbrug

Forbrug:


Dine udgifter til el, vand og varme afhænger af, hvor meget du bruger. Du betaler et såkaldt acontobeløb hver måned, og når året er gået, ser vi på, om du evt. har betalt for meget eller for lidt.

Betaling af el, vand og varme:


Du betaler nødvendigvis ikke det samme i el, vand og varme, som din nabo gør. Beløbet afhænger nemlig af, hvor meget du bruger. Du betaler et acontobeløb hver måned, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have – det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen de foregående år. Beløbet bliver opkrævet over huslejen. El afregner du typisk direkte med el-selskabet.

Ændringer i beløbet:


Da vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, vil beløbet ændre sig fra ét år til et andet, hvis du har brugt mere eller mindre vand eller varme end tidligere år. Det kan fx være, du har brugt mere varme, hvis vinteren har været særligt kold.


Forsyningsselskaberne justere hvert år priserne på el, vand og varme, så du kan godt opleve, at prisen på fx el stiger, selvom du ikke har brugt mere, end du plejer.

Du kan som udgangspunkt ikke selv ændre dit acontobeløb på vand og varme.
I enkelte tilfælde ændrer vi din acontoopkrævning, fx hvis et rum i din bolig spærres af, eller hvis personer flytter ind eller ud af boligen, og forbruget derfor forventes at blive højere eller lavere. Vi opkræver et gebyr for at ændre din acontoopkrævning.

Penge tilbage:


Hvis du har brugt mindre vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, og du skal have penge tilbage, bliver det modregnet i næste måneds husleje.
Er beløbet større end din husleje, kan du få det overskydende beløb overført til den konto, du har oplyst ved indflytning.
El-regnskabet kommer typisk direkte fra el-selskabet.

Ekstra betaling:


Hvis du har brugt mere vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, opkræver vi det ekstra beløb sammen med huslejen, en måned efter du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet.

Forbrugsregnskab:


Regnskabet over dit forbrug for vand og varme er baseret på leverandørens samlede årsopgørelse for ejendommen. Vi sender den del af forbrugsregnskabet, der gælder din bolig, til dig senest fire måneder efter skæringsdatoen.
Skæringsdatoen vil i de fleste tilfælde være 1. januar og så vil du senest fire måneder efter, modtage din årsopgørelse på forbrug. Her kan du så se det forbrug, det forgangende år.

Skulle vi modtage årsopgørelsen fra leverandøren på vand og varme så sent, at vi ikke kan nå at udsende dit regnskab inden for fristen, sender vi det til dig senest tre måneder fra den dato, vi har modtaget årsopgørelsen fra leverandøren. Det betyder i praksis, at hvis forsyningsvirksomheden ikke udsender opgørelsen rettidigt, vil vi sende årsopgørelsen hurtigst muligt.

Vi har ingen indflydelse på, hvornår dit el-selskab sender den årlige opgørelse over dit forbrug til dig.