Fraflytning

Fraflytning:


Du kan se de specifikke regler for, hvornår du skal flytte ud af boligen, efter du har opsagt den, i din lejekontrakt.


Din bolig er underlagt den såkaldte

A-ordning for vedligeholdelse, her har du som lejer pligt til at istandsætte den, når du flytter ud. Det skal forstås på den måde, at du i praksis ikke selv istandsætter boligen – det gør vi – men du betaler husleje for den periode på ca. 14 dage, istandsættelsen varer, og du kan ikke bo i boligen, mens vi gør den klar til næste beboer.

Vær opmærksom på:


Vær opmærksom på, at vi lægger de 14 dage oven i den fraflytningsdato, du skriver på opsigelsen.

Foreløbig syn af boligen:


Du har mulighed for at få lavet et førsyn af boligen, inden du flytter ud, så kontakt til morten@mhboligudlejning.dk for en evt. aftale om foreløbigt syn, når du har opsagt dit lejemål.

Flyttesyn:


Hvis du fraflytter boligen skal du kontakte os og så vil vi indkalde til et flyttesyn. Flyttesynet bliver afhold med lejer og udlejer og hele lejligheden gennemgåes. Der bliver på baggrund af det, udarbejdet en fraflytningsrapport. Den underskrives af begge parter og danner baggrund for det efterfølgende istandsættelse af lejemålet.

Flytteregnskab:


Du modtager det endelige flytteregnskab senest otte uger, efter du er flyttet ud. 

Du får dit indskud/depositum tilbage (med mindre det er et kommunelån) – fratrukket:

  • udgifter til normal istandsættelse
  • udgifter til evt. misligholdelse
  • betaling af evt. restance (husleje, der ikke er blevet betalt)
  • 1.000 kroner tilbageholdes, til det endelige forbrugsregnskab er gjort op (såfremt du skal have mere end 1.000 kroner tilbage)

Er du uenig?
Hvis du ønsker at klage over opgørelsen, skal du være opmærksom på, at

  • Klagen skal være skriftlig og personlig
  • Du skal i indsigelsen/klagen tydeligt påpege de områder i flytteregnskabet, som du er uenig i.

Istandsættelse ved fraflytning:


Når du flytter ud af din bolig, har du pligt til at efterlade den i den stand, du selv modtag den i.

Men hvornår er noget slitage og normalistandsættes, og hvornår er der tale om misligholdelse?


Din bolig skal – som hovedregel – istandsættes, når du er færdig med at bo i den. Hvor meget, den skal istandsættes. Her skelner man mellem

almindelig slitage og mislighold af boligen, og det har betydning for, hvor meget du skal betale for istandsættelse, eller hvor meget du får tilbage af dit indskud/depositum, når du flytter ud. Det er ved flyttesynet, synsmanden vurderer omfanget af istandsættelsen.

Huskelist ved flytning


Meld flytning ved folkeregistret her:

Almindelig slidtage:


Det er naturligt, at man kan se, der er nogen, der har boet og levet i boligen. Almindelig slitage kan rettes op ved normal-istandsættelse, som dækker over maling af vægge og lofter samt tapetsering.

Misligehold:


Decideret misligholdelse af boligen dækker fx over slitage af gulve, huller i vægge og dørene, manglende rengøring – også fx bag et komfur, kalk på badeværelse og ved haner eller hvis du slet ikke har vedligeholdt boligen, mens du har boet der, fx malet løbende. Det er synsmanden, der afgør, om du har misligholdt boligen.

Betydning for flytteregningen
Du skal altid betale for de udbedringer, der er brug for, hvis du har misligholdt din bolig.