Opsigelse

Opsigelse:


Når du vil opsige din bolig og flytte ud, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Du kan også læse her, hvornår udlejer har ret til at opsige en beboer.


Ønsker du at opsige dit lejemål, skal det ske skrifteligt og på vores opsigelsesblanket som du kan hente her.

Vær opmærksom på, at vi lægger de 14 dage oven i den fraflytningsdato, du skriver på opsigelsen.


Opsigelsesblanketten sendes i udfyldt og underskrevet tilstand på mail til morten@mhboligudlejning.dk

Når mailen er modtaget, vil du få dage efter modtage en bekræftelse heraf. 

Opsigelsesvarsel:


Du skal i de fleste tilfælde opsige din bolig med tre måneders varsel til den første i måneden. Det vil sige, at hvis du opsiger din bolig i løbet af juni, træder din opsigelse i kraft pr. 1. oktober. Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv., indtil opsigelsesvarslet udløber – altså i det her eksempel indtil 1. oktober.

Opsigelse fra udlejers side:


Lejeaftalen kan fx. ophæves eller opsiges fra udlejers side, når:


  • Du ikke har betalt din husleje eller andre pligtige ydelser, fx. acontovand eller acontovarme.


  • Du ikke overholder hus- og vedligeholdelsesreglementerne i din ejendom og fx. generer dine naboer med støj, trusler el.lign.


  • Du fremlejer din lejlighed uden at opfylde betingelserne for at fremleje.


  • Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme.


Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder.

Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder – eller det, der står i din lejekontrakt.

Ønsker du at opsige dit lejemål


Download vores opsigelseblanket her.


Opsigelse


Opsigelsesblanketten sendes i udfyldt og underskrevet tilstand på mail til morten@mhboligudlejning.dk

Når mailen er modtaget, vil du få dage efter modtage en bekræftelse heraf.

Vær opmærksom på, at vi lægger de 14 dage oven i den fraflytningsdato, du skriver på opsigelsen.