Indflytning

Lejekontrakt:


Når du har fået bekræftet fra os, at boligen er din. Modtager du inden for et par dage lejekontrakt til underskrivelse på mail eller elektronisk hvor du underskriver med NemId. Når du har underskrevet kontrakten, sender du den til os, og så sender vi genparten af din lejekontrakt inden for en uge.

Vær opmærksom på:


Så snart vi har en underskrevet lejekontrak, vil du modtage en opkrævning fra Proper på depositum og første måneds husleje.

Depositum:


Depositum svarer altid til 3 måneders husleje.

Udlevering af nøgler mv.


Når din lejekontrakt er godkendt, skal du lave en aftale med os, hvornår du kan hente nøglerne og deltage i  indflytningssyn af lejligheden. Du skal gerne lave aftalen om indflytningssyn ca. en uge før, du flytter ind. Du skal medbringe kvittering for betalt indskud og husleje og evt. dokumentation for kommunalt indskudslån. Det vil også typisk være ved indflytningssynet, du får udleveret dine nøgler.

Indflytningssyn.


Når du får din nye bolig, bliver den synet for fejl og mangler i samabejde mellem lejer og udlejer. På baggrund af synet vil der blive udarbejdet en indflytningsrapport. Hvis der er mindre fejl og mangler, som ikke skal udbedres, vil det blive noteret i rapporten, så du ikke kommer til, at betale for det senere. Du skal underskrive rapporten.

Opdager du fejl og mangler, som blev overset i indflytningssynet, efter du er flyttet ind, skal du inden for de første 14 dage udfylde en liste med manglerne. Listen skal afleveres på ejendomskontoret, hvor vi gennemgår den sammen med dig. Hvis du er utilfreds med noget, bør du kontakte os hurtigst muligt.

Huskelist ved flytning


Meld flytning ved folkeregistret her:


Indboforsikring

Tegn en indboforsikring, når du flytter ind. Bliver din bolig skadet af fx brand, er det nemlig din egen forsikring, som skal dække udgifterne til nyt indbo og til en midlertidig bolig, hvis det er nødvendigt, du bliver genhuset, mens skaderne udbedres