Husorden

Husorden:


En husorden er ejendommens leveregler, som alle beboere skal overholde. Den sikrer, at det er rart at bo i ejendommen, og at dagligdagen fungerer.

Vi kører med samme husorden på alle vores ejendomme. En husorden er et sæt af fælles regler, som er nødvendig for det gode naboskab og sociale liv. Det er dit ansvar som lejer, at du og evt. dine børn og gæster overholder reglerne og ikke generer de øvrige beboere.


Det står der i husordenen


Husorden indeholder blandt andet:


 • Affaldshåndtering
 • Brug af fællesarealer og fælleshus
 • Cykler og barnevogne
 • Fælles anlæg
 • Husdyrhold
 • Leg og boldspil
 • Musik og støjende adfærd
 • Parkering og motorkørsel
 • Pasning af haver
 • Rygning
 • Tøjvask
 • Værktøj

Hvis ikke husorden overholdes:


Hvis du ikke overholder husordenen, kan du i sidste instans få opsagt dit lejemål. 

Mener du, at en af dine naboer ikke overholder husordenen i din ejendom, har du mulighed for at klage. Det skal ske skriftligt på mail.