Vedligeholdelse

Vedligeholdelse:


Din bolig skal vedligeholdes, mens du bor i den. Her kan du blive klogere på indvendig vedligeholdelse, hvilke regler der gælder, og hvem der betaler for hvad.

Der er to forskellige ordninger for indvendig vedligeholdelse, en A- og en B-ordning. Alle vores lejligheder er på en A-ordning. Den giver dig pligt til at vedligeholde boligen, mens du bor i den. Du betaler selv for at få arbejdet udført.

Indvendig vedligeholdelse af dit hjem er typisk:


  • Maling af vægge og lofter
  • Tapetsering
  • Gulvbehandling

A-ordning:


Din bolig er normalistandsat, når du flytter ind.


Du har vedligeholdelsespligten, mens du bor der. Dvs. du skal sørge for – og betale for – maling af vægge og loft, evt. tapetsering, og gulvbehandling, når/hvis der er behov for det.


  • Når du flytter ud, skal du betale for normalistandsættelse, så boligen er klar til de næste beboere, nøjagtig som den blev gjort klar til dig, før du flyttede ind.


  • Når du flytter, skal du selv betale for at få din bolig normalistandsat. For hver måned, du bor i boligen, overtager boligafdelingen dog 1 % af pligten til at betale. Når du har boet i boligen i 100 måneder (8 år og 4 måneder), er det derfor boligafdelingen, der betaler for normal istandsættelse, når du flytter ud – dvs. maling af loft og vægge, evt. tapetsering samt nødvendig rengøring eller håndværkere.


  • Har du misligholdt din bolig, er det dig selv, der skal betale for udbedringerne, uanset hvor lang tid du har boet der. Misligholdelse af boligen dækker fx over slitage af gulve, huller i dørene, manglende rengøring – også fx bag et komfur – eller hvis du slet ikke har vedligeholdt boligen, mens du har boet der, fx malet løbende. Det er synsmanden, der afgør, om du har misligholdt boligen.